Pomáháme lidem kolem nás. Pomáháme (v) Plzni!Od 1.6.2024 je pozastaven příjem žádostí.

Informujeme, že ode dne 01.06.2024 se pozastavuje příjem žádostí o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti.
Důvodem pozastavení je velký počet žádostí o dar s ohledem na zůstatek finančních prostředků.
O dalším průběhu budete informováni na těchto webových stránkách.
U všech žádostí o dar podaných do data pozastavení proběhne řádný proces hodnocení v souladu s pravidly a nastavenou metodikou.

Pomáháme lidem v bytové nouzi, kteří pomoc opravdu potřebují

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň je určena pro každého, kdo se ocitl v tíživé finanční situaci a je pro něj nemožné řešit svoji situaci vlastními silami a ztratil své bydlení, hrozí ztráta bydlení nebo své bydlení vyřešil sám, ale nezbývá mu dostatek peněz na řešení dalších, nezbytných věcí. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení – úhrada nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších nutných potřeb souvisejících s integrací do společnosti. Obdarovaným může být samoživitel, uprchlík, senior, člověk bez domova i lidé s nízkými příjmy, kterým může dar umožnit nastartovat lepší život, nebo vyřešit těžkou situaci.

Proč sbírka existuje?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy mu chybí peníze na něco, co opravdu nutně potřebuje. Třeba na postel, kauci na nájem, kompenzační pomůcky nebo vybavení do školky a školy. Magistrát města Plzně se rozhodl vytvořit most mezi Plzeňany. Mezi těmi Plzeňany, kteří chtějí dát peníze ze svého, a těmi, kteří mají málo, i když se snaží.

Pro koho to děláme?

Děláme to pro každého, kdo bydlí v Plzni. Budeme zohledňovat konkrétní situaci žadatele, jeho možnosti a oprávněné potřeby. Darovaná částka může být až 100 000 korun, jednou za rok. Tato částka může pro někoho znamenat výrazné zlepšení jeho života, nebo naléhavé situace. Výsledkem může být, že v Plzni se bude žít zase o trochu lépe, všem Plzeňanům.

samoživitelé
ukrajinští uprchlíci
senioři a zdravotně hendikepovaní
a další lidé, kteří potřebují podpořit

Jak sbírka pomáhá?

Sbírka začala 8. 3. 2022 a rozdělování darů se teprve rozbíhá. Pomáhat budeme například lidem, kteří potřebují zaplatit kauci nebo nájemné a nemohou si na tyto výdaje našetřit z vlastní výplaty. Může se jednat o samoživitele, lidi v důchodovém věku nebo uprchlíky. Budeme pomáhat seniorům, kteří nemají na první nájem, protože je finančně vyčerpala třeba kauce a běžné náklady na život. Budeme pomáhat rodičům dětí, které nemají na školní pomůcky a kroužky, které jim pomohou zlepšit jejich start do života.

Dává vám to smysl? Přispějte.

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň

Stat. město Plzeň – pomáhající Plzeň

123-5443790227/0100

CZ64 0100 0001 2354 4379 0227

Majitel účtu: Statutární město Plzeň


Číslo sbírkového účtu města Plzně

123-5443790227/0100

Platba ze zahraničí

IBAN: CZ64 0100 0001 2354 43790227


Odkaz na transparentní účet

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5443790227

Potvrzení o daru

Pokud potřebujete potvrzení o daru, napište na email ​uctarna@plzen.eu

Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude použit výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti.

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Zasláním prostředků na tento sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním vašeho jména/názvu účtu plátce a dalších uvedených údajů, včetně výše zaslané finanční částky.