Potřebujete pomoci?

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň vznikla, protože má mnoho lidí v Plzni problémy s bydlením a jsou v bytové nouzi. Bytová nouze znamená, že člověk má nestálé, nekvalitní bydlení, žije v přelidněném bytě či domě nebo je pro něj bydlení příliš drahé. Zároveň je těžké se přestěhovat, protože je to velmi nákladné. Na řešení problémů s bydlením je mnohdy potřeba jediné – peníze. I když se člověk může maximálně snažit, nemusí to někdy stačit. Právě těmto lidem mohou peníze od dárců pomoci nastartovat lepší bydlení.

Kdo může požádat o dar z veřejné sbírky?

Každý, kdo se ocitl v problematické životní situaci související s bydlením a nemá dost peněz na to, aby situaci vyřešil sám, tedy:
  1. lidé, kteří mají v Plzni například bydliště, lékaře, rodinu, školu, zaměstnání a potřebují v Plzni bydlet, nebo v Plzni už žijí, ale nebydlí se jim dobře
  2. uprchlíci před válkou na Ukrajině, kteří se z důvodu válečného konfliktu rozhodli v Plzni dlouhodobě žít, bydlet a pracovat
  3. žádost mohou také podat neziskové organizace a podnikatelé, kteří pomáhají lidem s bydlením, a to včetně těch, kteří s tím chtějí začít.

Požádat je možné až o 100 000 Kč

Na co lze peníze použít?

Lze použít na:

kauce na byt, poplatek realitní kanceláři, nájemné, energie
základní a nezbytné vybavení bytu – postel, stůl, pračka, lednice atp.
doprava do zaměstnání – příspěvek na Plzeňskou kartu do MHD
pomůcky nezbytně potřebné do škol
pomůcky pro zdravotně hendikepované

Nelze použít na:

první nájemné v bytě od města Plzně
dluhy, například za nájemné, půjčky, úvěry apod.
věci a služby nesouvisejí s bydlením a integrací do společnosti v Plzni

Podání a vyřízení žádosti


Žádost

Žádost je potřeba podat na vyplněném formuláři. Je potřeba vyplnit žádost pravdivě a co nejlépe popsat situaci žadatele. Je možné, že po odevzdání žádosti bude žadatel vyzván k doložení důležitých skutečností uvedených v žádosti a k ověření pravdivosti uvedených údajů, nebo jejich doplnění.

Vyplněná a podepsaná žádost, spolu se všemi přílohami, musí být doručena na ODBSZ MMP, Jagellonská 8, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, případně datovou schránkou (ID 6iybfxn).

Formulář žádosti ke stažení najdete zde:

Schvalování

Žádosti do 20 000 Kč budou posouzeny v nejkratším možném termínu.

Zároveň je nutné brát na vědomí, že žádosti nad 20 000 Kč musí být navíc

schváleny Zastupitelstvem města Plzně, které zasedá v určených termínech.

Více o veřejné sbírce se dozvíte zde:

Vyplacení

Když bude žádost schválena, žadatel bude vyzván k podepsání darovací smlouvy. Po podpisu smlouvy budou peníze vyplaceny na účet.

Pomoc při vyplňování

Pokud žadatel potřebuje pomoci s vyplněním žádosti, může se obrátit na pracovníky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování na adrese Jagellonská 8 v Plzni. Schůzku je nutné domluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Telefonní číslo
378 034 238


S obtížnou životní situací poradí zdarma také tyto organizace: